Üdvözöljük!

East-West Cohesion, II. nemzetközi tudományos konferencia (Dunaújváros, 2017. november 16-17., első körlevél)

“East-West Cohesion” II. International Scientific Conference

Newsletter and Registration Form!


Régiók a Kárpát-medencén innen és túl, nemzetközi tudományos konferencia (Kaposvár, 2017. október 13., első körlevél)


Danube Region Strategy (DRS) Conferences, Thematic focus 2: Transportation: “EU Strategy for Danube Region and the Western Balkans: Development of Trans-European Transportation Networks – Challenges and Opportunities(Budapest, 2017. 06. 27.)

Társadalmi-Gazdasági Kohézió a Kárpát-medence Határmenti Térségeiben nemzetközi tudományos konferencia

  A rendezőszervek egy konferenciasorozat elindításával szeretnének hozzájárulni a Kárpát-medencében élő és háton túli magyarság közgazdasági, gazdasági ismereteinek bővítéséhez, a tudományos életbe való bekapcsolódásukhoz. Első helyszíne 2016-ban a felvidéki Párkány volt.


   A Területfejlesztési Tudományos Egyesület 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy nonprofit szervezetként aktívan részt tudjon venni olyan hazai és nemzetközi projektekben, melyek innovatív jellegűek és elősegítik a hazai területfejlesztést, a nemzetközi regionális együttműködéseket. Az Egyesület kutatásai, eddigi hazai és nemzetközi projektjei hozzájárultak a vidékfejlesztés, a Duna komplex térségfejlesztése, és az európai makroregionális stratégiai tervezés előmozdításához.

  Az Egyesület tagjai természetes személyek, a regionális gazdaság, a turizmus, a jövőkutatás, közlekedés, logisztika és környezetvédelem elismert szakértői, tudományos fokozattal rendelkező oktatói. Tisztségviselőink:

 • Elnök:
  • Dr. Veres Lajos, egyetemi tanár, regionális gazdaságtan Ph.D, Dunaújvárosi Egyetem
 • Elnökségi tagok:
  • Dr. Szávai Ferenc, közgazdász, MTA doktora, Kaposvári Egyetem rektora
  • Dr. habil. Gulyás László, főiskolai docens, egyetemi tanár, PhD, Szegedi Tudományegyetem
  • Dr. habil. Szabó Géza Ph.D, tanszékvezető, egyetemi docens, okleveles geográfus, turizmus szakértő, Pécsi Tudományegyetem
  • Dr. Korompai Attila, közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
  • Dr. Czimbalmos Róbert, agrármérnök, térinformatikus szakmérnök, DE AKIT Karcagi Kutatóintézet
  • Tisza Gabriella, munkaerőpiaci tanácsadó, Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum, alelnök.
 •  Felügyelő Bizottság tagjai:
  • Hartl Mónika marketing bizottság elnöke, Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
  • Dr. habil. Káposzta József Ph.D, a Gazdaságtudományi Intézet dékánja, Szent István Egyetem
  • Dr. Kóródi József MTA doktora, közgazdász
 • Etikai Bizottság tagjai:
  • Herald László okleveles építészmérnök, ügyvezető-igazgató, Radiáns Kft.
  • Dr. Vadász István Csc, földrajztudomány kandidátusa, muzeológus, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred
  • Dr. Misur György diplomata, nyugalmazott Olasz-Magyar Nagykövet.

Copyright@2011-2015

Leave a Comment

Filed under Egyéb