Üdvözöljük!


2024

A Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézet Corvinus Mobilitás és Turizmus Központja immár hetedik alkalommal szervezi az “UTAZÁS A TUDOMÁNYBAN” c. konferenciát. A konferencia témája 2024-ban:

Változó perspektívák, intelligens megoldások 

A konferencia időpontja és helyszíne: 

 • 2024. március 1. 9:00– (8:30-tól regisztráció)
 • Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

 Vitaindító előadás: 

 • Dr. Bói Loránd helyettes államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium
 • Dr. Hörcher Dániel tudományos munkatárs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Imperial College London

A konferencián tudományos igényű előadások hangzanak el az alábbi tervezett szekciókban: 

 1. A közlekedés gazdasági, társadalmi és szakpolitikai kérdései (Dr. Munkácsy András, tudományos főmunkatárs, központvezető, KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Közlekedésfejlesztési Kutatóközpont)
 2. A mobilitás térségi vetületei (Dr. Lieszkovszky József Pál, tudományos főmunkatárs, KTI, egyetemi adjunktus, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék)
 3. Fenntartható mobilitás (Dr. Munkácsy András, tudományos főmunkatárs, központvezető, KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Közlekedésfejlesztési Kutatóközpont)
 4. Innovatív településfejlesztési megoldások (Jeneyné Dr. Varga Ágnes, tanszékvezető egyetemi adjunktus, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék)
 5. Innovatív megoldások a kulturális turizmusban (Dr. habil. Jászberényi Melinda, központvezető, tanszékvezető egyetemi docens, Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék)
 6. Jó helyek, vonzó célterületek, emlékezetes élmények (Prof. Dr. Michalkó Gábor, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar)
 7. Új tendenciák a turizmusfejlesztésben (Dr. Keller Krisztina, egyetemi docens, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék)
 8. Technológiavezérelt trendek a turizmusban és a mobilitásban (Dr. Miskolczi Márk, egyetemi adjunktus, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék)
 9. Szállodamenedzsment az állandó kihívások korában (Dr. Kökény László, egyetemi adjunktus, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék)
 10. The role of tourism in sustainable development – angol nyelvű szekció (Dr. Ásványi Katalin, tanszékvezető egyetemi docens, Fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan Tanszék)
 11. Tourism in the Metaverse: opportunities and challenges – angol nyelvű szekció (Dr. habil. Irimiás Anna, egyetemi docens, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék)
 12. Tourism and mobility – angol nyelvű szekció (Dr. Miskolczi Márk, egyetemi adjunktus, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék)

Az egyes szekciók tematikájába illeszkedő, legfeljebb 1000 leütés terjedelmű előadás-kivonatokat az előadói jelentkezéssel együtt ezen az űrlapon várjuk.  Az előadói jelentkezés határideje:                          2024. január 22. 

A konferencia után a szekcióelnökök javaslata alapján kiválasztott előadások szerkesztett változata – lektorálást követően – a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) (szerkesztő: Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ) Turizmus Bulletin, illetve a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI) Közlekedés és mobilitás c. folyóiratában kaphat helyet.  A konferencián a részvétel mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A további tudnivalókat az előadói jelentkezések lezárása után a honlapunkon tesszük közzé.

Üdvözlettel,

Dr. Jászberényi Melinda és Dr. Munkácsy András 


2023


KONFERENCIÁK


2020

Egyesületünk rendkívüli közgyűlését 2020. január 20-án tartotta, du. 15 órakor. A Közgyűlés döntése szerint az elnökség új tagokat vett fel és frissítette a tisztséget viselők névsorát is. A határozat szerint a Közgyűlés egyhangúan dr. Veres Lajost választotta meg a TFTE elnökének. Az Elnökség, a Felügyelőbizottság és az Etikai bizottság tagjai az oldalunk alján tekinthetők meg!


East-West Cohesion, IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia saját oldalt kapott, ITT tájékozódjon!“Régiók a Kárpát-medencén innen és túl”, nemzetközi tudományos konferencia (Kaposvár, 2017. október 13., körlevél)


Logisztikai Fórum Budapesten “A munkaerőpiaci változások logisztikára gyakorolt hatásai” címmel! Fórum beharangozó és program


Danube Region Strategy (DRS) Conferences, Thematic focus 2: Transportation: “EU Strategy for Danube Region and the Western Balkans: Development of Trans-European Transportation Networks – Challenges and Opportunities(Bp., 2017. 06. 27.)

“Társadalmi-Gazdasági Kohézió a Kárpát-medence Határmenti Térségeiben” Nemzetközi Tudományos Konferencia


   A Területfejlesztési Tudományos Egyesület 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy nonprofit szervezetként aktívan részt tudjon venni olyan hazai és nemzetközi projektekben, melyek innovatív jellegűek és elősegítik a hazai területfejlesztést, a nemzetközi regionális együttműködéseket. Az Egyesület kutatásai, eddigi hazai és nemzetközi projektjei hozzájárultak a vidékfejlesztés, a Duna komplex térségfejlesztése, és az európai makroregionális stratégiai tervezés előmozdításához.

  Az Egyesület tagjai természetes személyek, a regionális gazdaság, a turizmus, a jövőkutatás, közlekedés, logisztika és környezetvédelem elismert szakértői, tudományos fokozattal rendelkező oktatói. Tisztségviselőink:

 • Elnök:
  • Dr. Veres Lajos PhD, egyetemi tanár, professor emeritus, Dunaújvárosi Egyetem

 • Elnökségi tagok:
  • Dr. habil. Szabó Géza Ph.D, tanszékvezető, egyetemi docens, okleveles geográfus, turizmus szakértő, Pécsi Tudományegyetem
  • Dr. Korompai Attila, egyetemi docens, földrajztudomány kandidátusa, Budapesti Corvinus Egyetem
  • Dr. Szávai Ferenc, közgazdász, egyetemi tanár MTA doktora, Budapesti Corvinus Egyetem
  • Dr. Poór József, egyetemi tanár, MTA doktora, Sellye Egyetem, SZIE
  • Dr. Szilágyi Ferenc, egyetemi docens, Ph.D, GTK Kar dékán, Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad
  • Dr. habil. Káposzta József, egyetemi docens Ph.D, SZIE
  • Dr. Piricz Noémi, egyetemi docens Ph.D, Óbuda Egyetem

 •  Felügyelő Bizottság tagjai:
  • Dr. Kapros Zoltán Béla, megújuló energia referens, Ph.D, Innovációs és Technológiai Minisztérium
  • Dr. Czimbalmos Róbert, agrármérnök, térinformatikus szakmérnök, DE AKIT Karcagi Kutatóintézet
  • Hartl Mónika, turisztikai szakértő, Ph.D, marketing bizottság elnöke, Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége

 • Etikai Bizottság tagjai:
  • Dr. Misur György, diplomata, nyugalmazott Olasz-Magyar Nagykövet.
  • Herald László, okleveles építészmérnök, ügyvezető-igazgató, Radiáns Kft.
  • Tisza Gabriella, munkaerőpiaci tanácsadó

Copyright@2011-2020

Czimbi

Leave a Comment

Filed under Egyéb